Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Ett tiotal fall av apkoppor (monkeypox) har diagnostiserats i Region Stockholm sedan i maj. I utbrottet som pågår i Europa och övriga världen har smitta främst skett i samband med sexuella kontakter. Majoriteten av fallen har hittills identifierats bland män som har sex med män (MSM).  Då inkubationstiden är mellan 5 och 21 dagar är det särskilt viktigt att tänka på diagnosen vid symtom som kan stämma med apkoppor hos personer som haft nya sexuella kontakter inom 21 dagar före insjuknandet.

Vanliga symtom är utslag/blåsor/sår genitalt, analt, oralt eller på huden. Även generaliserat hudutslag kan förekomma. Lymfkörtelförstoring och proktit kan förekomma utan hud- eller slemhinneengagemang. De lokala symtomen kan föregås av feber eller allmän sjukdomskänsla, även huvudvärk, muskelvärk, halsont och hosta har rapporterats.

Använd adekvat skyddsutrustning vid allt omhändertagande av patienter med symtom som kan stämma med apkoppor.

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkta eller bekräftade fall av apkoppor (monkeypox).

Patienter som kan misstänkas ha apkoppor ska, såvida de inte är allmänpåverkade, hänvisas till en av de specialistmottagningar i regionen som provtar för apkoppor. Provtagning sker för närvarande endast på dessa mottagningar. För uppdaterad information om vilka mottagningar som patienter kan hänvisas till, se lista nedan.

Aktuell lista på enheter som provtar för apkoppor. Listan uppdateras när nya enheter tillkommer. Senast uppdaterad 2022-06-29.

Allmänpåverkad patient ska remitteras till Infektionskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

För mer information om sjukdomen, provtagningsindikation, rutiner och smittspårning se länkar nedan.

Smittskydd Stockholms information om apkoppor.

Brev utskickat till vårdgivare 2022-06-29.