Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

En ökad smittspridning av apkoppor sker just nu i flera europeiska länder samt Nordamerika. Kunskapen om sjukdomens smittspridning, smittvägar och inkubationstid i det pågående utbrottet är ofullständig. Smittan bedöms inte som högsmittsam, utan nära kontakt krävs för att den ska överföras. Fallen har i första hand hittats bland män som har sex med män (MSM).

Provtagning

För provtagning av misstänkta fall kontakta 1177.

Länkar

Information riktad till infektionskliniker, kliniska mikrobiologiska laboratorier samt mottagningar som arbetar med sexuell hälsa.