Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Flera länder har rapporterat fall av akut hepatit av okänd orsak hos barn. Flest fall har hittills rapporterats från Storbritannien. Barnen har insjuknat i akut hepatit med förhöjda leverenzymer och gulsot. Inledande symtom har ofta varit illamående, kräkningar och diarré. Etiologin är inte helt klarlagd men huvudhypotesen är att det rör sig om en infektiös hepatit, eventuellt orsakad av adenovirus.

Anmälan

Misstänkta fall ska anmälas av behandlande läkare i SmiNet.

För den kliniska amälan, välj ”Övrig sjukdom” och ange sedan ”hepatit okänd” i fältet ”Annan diagnos”. Se ytterligare information om anmälan under sektionen Länkar nedan.

Information om hur du gör en klinisk smittskyddsanmälan eller paragrafanmälan, ansöker om gruppkonto samt kontaktuppgifter vid frågor eller support.

Falldefinition

Falldefinition för anmälan av misstänkt fall är: 

  • En person som är 16 år eller yngre och har insjuknat från 1 oktober 2021 med akut hepatit (non A, B, C, D, E) med ASAT och/eller ALAT över 8,5 μkat/L.

    eller
  • En person, oavsett ålder, som insjuknat med akut hepatit (non A, B, C, D, E) och som har haft kontakt med ett misstänkt fall.

Individer där utredning påvisar annan etablerad orsak till den akuta hepatiten ska inte rapporteras som ett misstänkt fall. Det är angeläget att bred virusdiagnostik utförs.

Länkar

Folkhälsomyndighetens rekommendation om provtagning och instruktion för anmälan i SmiNet.