Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Med anledning av det pågående utbrottet av apkoppor och sjukdomens klassifikation som allmänfarlig finns nu en ny sjukdomssida.

Sidan är under uppbyggnad och kommer att kompletteras med nya dokument, länkar och rekommendationer fortlöpande.

Smittskydd Stockholms information om apkoppor.