Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Överenskommelsen innebär att BT-läkare anställs på BT-enheten inom SLSO och att SLSO har arbetsgivaransvaret för dem. Det gäller både för de 30 BT-tjänster som har kunnat erbjudas från augusti 2021 och för de 50 BT-tjänster som inrättas under 2022. SLSO:s BT-enhet sluter sedan avtal med de vårdgivare där BT-läkare genomför sin kliniska tjänstgöring. Ansvaret för att genomföra utbildningen ligger hos de mottagande vårdgivarna som SLSO tecknar överenskommelser med.

BT-programmet består av

  • klinisk tjänstgöring inom akut sjukvård (fyra månader)
  • allmänmedicin (fyra månader)
  • geriatrik (två månader)
  • psykiatri (två månader)
  • kompletterande utbildning i form av en tre veckor lång introduktion, föreläsningsprogram under BT-året och e-utbildningar.

Överenskommelsen gäller för perioden den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2023.

BT del av nya läkarutbildningen

Den 1 juli 2021 infördes läkarnas BT som en del av specialiseringstjänstgöringen (ST). Införandet av BT är en del av en större reform där den nya svenska läkarutbildningen förlängs och blir legitimationsgrundande, allmäntjänstgöringen (AT) tas bort och ST förlängs. AT ersätts delvis av den förlängda grundutbildningen, delvis av den förlängda ST där BT utgör en introducerande del. Det finns ännu inte ett slutdatum för när AT tas bort, men sannolikt kan det ske år 2031 eftersom de sista deltagarna på den äldre läkarutbildningen tar examen år 2029.

Den som inte har gjort svensk AT-tjänst och påbörjar en ST-tjänst efter den 1 juli 2021 omfattas av de nya reglerna. Om ST-tjänsten är påbörjad före den 1 juli 2021 kan man välja att slutföra ST enligt övergångsreglerna, där Socialstyrelsen granskar inskickad specialistansökan.

Vårdgivares involvering i BT-projektet

Region Stockholm har inledningsvis arbetat med implementering av BT i form av ett projekt. Projektledningen finns på utbildningsavdelningen på hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) och representanter från alla akutsjukhusen, psykiatri, geriatrik, allmänmedicin och BT-enheten på SLSO ingår i projektgruppen. Totalt har 43 vårdgivare deltagit under 2021 och 55 vårdgivare under 2022 i projektgruppen eller i andra arbetsgrupper. Utöver att ta fram ett gemensamt utbildningsprogram har BT-projektet genomfört utbildning av cirka 150 handledare samt tagit fram en kompetensportfölj i Region Stockholms utbildningsportal Lärtorget, där BT-läkarnas utbildningsprogram och kompetensutveckling dokumenteras och följs upp. Projektet har förlängts till och med den 31 december 2023. Parallellt pågår arbete med långsiktiga förutsättningar för BT i Region Stockholm.