Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

För vissa personer som tagit andra påfyllnadsdosen, dos 4, förs information om dosen inte över till covidbeviset. Den föregående dosen visas istället som den senaste när personen loggar in på covidbevis.se. Problemet beror på ett fel i Region Stockholms journalsystem för vaccinationer. Felet beräknas vara åtgärdat under maj.

E-hälsomyndigheten kan inte åtgärda problemet och det finns ingen anledning för invånare att kontakta dem. I regel krävs inte den fjärde dosen för att få resa.