Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sedan december 2020 ges alla gravida och nyblivna mödrar en möjlighet att dela sina upplevelser av den egna hälsan och vården under graviditet, förlossning samt tiden därefter. Ett år efter lanseringen har drygt 172 000 svar inkommit, från 125 000 unika kvinnor i hela landet. 45 756  av svaren kommer från region Stockholm.

Resultaten för tolv månader visar att många kvinnor har en positiv uppfattning om vården. 86% procent anger att de skulle rekommendera sin mödrahälsovård, och 89% procent sin förlossningsavdelning, till någon annan som är gravid och ska föda barn. De allra flesta uppger även att de är trygga och har blivit bemötta med respekt.

Graviditetsenkäten visar även att det finns utvecklingsområden. Bland annat i eftervården med amningsstöd, samt vägledning vart man kan vända sig om man mår dåligt psykiskt eller fysiskt efter graviditet och förlossning.

Graviditetsenkätens fina resultat visar att det finns mycket vårdgivarna kan vara stolta över. Det är i första hand medarbetarnas yrkesskicklighet och engagemang som ligger bakom de goda resultaten.

Att Graviditetsenkäten bekräftar ett antal utvecklingsområdena visar också att de satsningar som påbörjat i regionen är rätt prioriterade.