Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Nya forskningsresultat, kunskapsstöd, behandlingar, medicintekniska produkter och digitala möjligheter utvecklas fortlöpande och kan användas för att förbättra vårdens verksamheter. Vilket kan leda till bättre resultat för patienter, effektivare arbetssätt, bättre vårdprocesser och professionell utveckling för medarbetarna.

Patientens roll förändras också från att allt mera vara mottagare av vård till att i allt större utsträckning vara medskapare i såväl sin egen vård som i utveckling av vårdverksamheter.

Nu finns verktyg på Vårdgivarguiden som kan användas som stöd för att ta till vara nya rön och metoder samt patienters kunskap och erfarenheter i verksamhetsutveckling och förbättringsarbete.

Verktyg för förbättringsarbete

Här finns bland annat metoder för brainstorming, effektiva möten och mätningar. Det finns också verktyg som stöd för målformulering, utveckling av förbättringsidéer och införande av nya arbetssätt.

Verktyg för patientsamverkan

Här finns bland annat olika metoder för att fånga patienters kunskap, behov, upplevelser, och åsikter. Det finns också stöd för att inkludera patienter i teamarbetet, i utvecklingen av kvalitetsregister och förbättringsarbete.

Verktygen har olika svårighetsgrad, från enkla som kan användas direkt utan större förberedelse eller kostnad till de som kräver mer resurser och tid.

Goda exempel som inspiration

På Vårdgivarguiden finns också berättelser om goda exempel på förbättringsarbeten som genomförts med stöd av några av verktygen.