Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Riktlinjer och rekommendationer för covid-19 inom vård och omsorg har uppdaterats och nås via länken till covid-19-sidan nedan. Uppdateringen har gjorts i enlighet med Folkhälsomyndighetens publikation om förebyggande åtgärder och rekommendationer kring smittspårning av covid-19 inom vård och omsorg samt de nya smittskyddsbladen för covid-19.

I samband med detta sker även en förändring för provtagning av exponerade symtomfria omsorgstagare i smittspårning på SÄBO som inte längre rutinmässigt behöver testas för covid-19 dag tre.

Länkar

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande det nya coronaviruset.