Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Nu finns en ny funktion i journalsystemet TakeCare som gör det möjligt att dölja en hel journalanteckning från att visas för patienten i Journalen 1177.