Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vaccinationsprogrammet kommer att omfatta personer som är 2 år eller äldre i medicinska riskgrupper och personer som fyller 75 under året. Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrift ska vaccinationer som omfattas av det nya programmet rapporteras till nationella vaccinationsregistret, NVR.

Region Stockholm kommer att fortsätta erbjuda kostnadsfri vaccination mot pneumokocker till  personer som är 65 år eller äldre. Nu med tillägget att vaccination kan ske året om. Ersättning sker efter registrering av vaccination i Vaccinera.

Rekommendationer om vaccin till personer över 65 år samt personer med hög risk för pneumokockinfektion är oförändrade. För gruppen vuxna med mycket hög risk för allvarlig pneumokockinfektion har en uppdatering av rekommendationer skett.  Gruppen vuxna med mycket hög risk ska nu erbjudas det 20-valenta vaccinet Apexxnar. För en mindre del av denna grupp ges tillägg med Pneumovax. 

Länkar

Rekommendationer från Smittskydd Stockholm för pneumokockvaccinering av riskgrupper. Gäller barn från 2 års ålder och vuxna.

Samlad information om säsongsinfluensan och den årliga vaccinationskampanjen.