Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Flera lärdomar har gjorts under och efter pandemin och finns med i förslaget om ny epidemi-och pandemiplan.

I väntan på beslut i regionfullmäktige om planen  får Hälso- och sjukvårdsdirektören teckna överenskommelser som gäller 2023 för beredskap avseende storskalig smittspårning, provtagning och testning samt utveckling och implementering av digitalt system för smittspårning.