Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Induktion i början av vecka 41 jämfört med vecka 42 kan minska antalet fall av intrauterin fosterdöd (IUFD). Studier har visat att det inte leder till någon ökning av andra betydande medicinska komplikationer som t.ex. fler kejsarsnitt.

I samband med att den gravida besöker barnmorskemottagningen i vecka 39 eller 40 enligt befintligt basprogram ska barnmorskan ge muntlig och skriftlig information om för- och nackdelar med induktion respektive exspektans vid 41 graviditetsveckor. Vid besöket bedömer barnmorskan om den gravida tillhör en prioriterad grupp, det vill säga om riskfaktorer för IUFD föreligger. I riktlinjen (som vänder sig till barnmorskor på barnmorskemottagningen) finns ett utförligt flödesschema som beskriver vidare hantering.

För att underlätta dialogen med de gravida finns även en patientinformation framtagen på svenska, engelska, arabiska, somaliska och franska