Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Detta behöver göras

Du som använder Region Stockholms it-system eller Ineras nationella it-system behöver installera det nya autentiseringsverktyget, SITHS eID-appen för Windows, före 31 december 2022. Du som använder egna it-system med kortinloggning behöver anpassa systemen till den nya lösningen.

OBS! För att alla system ska fungera under övergången behöver NetID finnas kvar fram till 30 juni 2023.

Ny underskriftstjänst

Den nya underskriftstjänsten möjliggör underskrifter både med SITHS eID på kort och Mobilt SITHS eID. Du som använder egna it-system med kortinloggning där underskriftscertifikatet används kan anpassa dessa till den nya lösningen. Alternativt laddar varje enskild användare ner underskriftscertifikatet till sitt/sina kort.

Inera rekommenderar alla organisationer som använder SITHS för elektroniska underskrifter att ansluta berörda system och e-tjänster till den nya underskriftstjänsten.

Nya rutiner för utfärdande av kort

Utfärdade kort från den nya SIHTS-eID-portalen skickas direkt till användarens folkbokföringsadress. Användaren måste aktivera sitt kort hos en id-administratör (kortkontor) vid ett fysiskt besök.

Läs mer

Kontakt vid eventuella frågor

Kortkontorets funktionsbrevlåda