Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Handlingsprogrammet har setts över och uppdaterats. Riktlinjen är framtagen av Smittskydd Stockholm och Vårdhygien Stockholm i samverkan med Regional Kommunal Hygien Kommitté (RKHK) på uppdrag av regional arbetsgrupp vårdhygien (RAG Vårdhygien).

Riktlinje för vårdavdelning och mottagning samt särskilda boenden med kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar (SÄBO) i Stockholms län.

Uppdateringar i korthet

 • Förtydligande om användning av andningsskydd
   - ska användas oavsett tidigare vaccination
   - var på- och avtagning ska ske
   - att besökare ska få instruktion av vårdpersonal
 • Förtydligande av personalskyddsaspekten då patient skickas för nödvändig undersökning/behandling på annan enhet
 • Förtydligande att samråd ska ske med läkare på tuberkulosmottagningen angående smittspårning
 • Förtydligande om vart personallista ska skickas
 • Utvidgad och förtydligad info om arbetsplats i smittspårningsunderlag
 • Uppdaterade länkar inkl. länk till film om på- och avtagning av andningsskydd
 • Mallar för listor – personal respektive patienter - vid smittspårning