Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Tidig diagnos av hiv och hepatit är angeläget både för den som bär på virusen och för samhället. Tidigt insatt behandling minskar virusens påverkan på kroppen och risken att smitta andra.

Med dagens effektiva behandling är hiv en kronisk infektion med god prognos. Välbehandlad hiv överförs inte vid sex. Obehandlad hepatit B och C kan leda till leversvikt eller levercancer. När personer med hepatit B går på regelbundna kontroller kan behandling sättas in vid behov för att förhindra detta. Hepatit C kan botas med en tablettbehandling på 8–12 veckor.

Test för hiv

Hivtest ska alltid tas när personer själva ber om det. Detta gäller oavsett om personen tillhör en extra riskutsatt grupp (till exempel migranter eller män som har sex med män) eller inte. Som vårdgivare bör du också ta initiativ till hivtest när en patient söker vård för tillstånd som kan vara förknippade med hiv, så kallade indikatorsjukdomar. Exempel är bältros hos personer under 65 år, svamp i munnen/matstrupen eller körtelfeberliknande sjukdom. Erbjud gärna hivtest vid testning för andra sexuellt överförbara infektioner.

Test för hepatit

Hepatit C-test bör bland annat erbjudas personer som någon gång injicerat droger, har fått blod i Sverige före 1992 (eller senare utomlands) eller har förhöjda transaminaser. De flesta som har kronisk hepatit B är födda i länder där hepatit B är vanligare, till exempel i Asien eller Afrika. Testa alltid dem som själva efterfrågar det, även om personen inte vill ange anledningen till detta. 

Den nationella planen för eliminering av hepatit C som antogs i somras betonar vikten av att testa fler och erbjuda behandling till alla som har hepatit C.

Kostnadsfritt för patienten

Test för hiv och hepatit ska alltid vara kostnadsfritt för patienten. Hivtest är även kostnadsfritt för vårdgivare i Region Stockholm.

Under pandemin testade sig färre personer för hiv- och hepatit i länet i jämförelse med innan. Det är angeläget att hiv- och hepatittestning är lättillgängligt för alla. Det gäller även testning för andra sexuellt överförbara infektioner (klamydia, gonorré och syfilis).

Stöd för vårdgivare

Smittskydd Stockholms information om hiv.

Smittskydd Stockholms information om hepatit B.

Smittskydd Stockholms information om hepatit C.

För vilka personer bör hepatit C-testning övervägas?

Sexuellt överförda infektioner - lathund för provtagning