Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

För de allra flesta innebär det att smittsamheten bedöms vara låg efter minst fem dagar sedan symtomdebut och mer än ett dygns feberfrihet och påtaglig allmän förbättring.

För sjukhusvårdade och omsorgstagare i särskilt boende för äldre (SÄBO) eller andra omsorgsverksamheter där personer med hög risk för allvarlig sjukdom i covid-19 vistas gäller minst sju dagar och mer än ett dygns feberfrihet och påtaglig allmän förbättring. Längre tider gäller för dem som exempelvis vårdats på IVA eller är immunsupprimerade. Individuell bedömning av smittsamheten utifrån situation kan bli aktuell.

Riktlinjer och information på Vårdgivarguiden, 1177.se med mera är under uppdatering.

Länkar

Smittskyddsblad för läkare om covid-19.

Smittskyddsblad för patienter om covid-19. Finns på flera språk. Översättningar grundas på föregående version från 2022-04-01.