Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

- Vi vill öka delaktigheten och självständigheten för den gravida kvinnan. Vi hoppas också att detta kommer att frigöra tid för barnmorskorna, säger Nicole Silverstolpe, förlossningssamordnare i Region Stockholm.

Från och med den 1 december 2022 ska gravida i Stockholms län göra sitt val av vilken förlossningsklinik de önskar föda på i appen Alltid öppet. Efter första besöket hos barnmorskan får den gravida ett SMS från Alltid öppet (gäller från 1 dec). De kan då gå in och välja den förlossningsklinik de önskar föda på. Fram till och med den 30 november gäller som tidigare att den gravida gör sitt val i vecka 25 tillsammans med barnmorskan på barnmorskemottagningen.

De gravida kan ändra sina önskemål av förlossningsklinik fram till graviditetsvecka 21+6. I graviditetsvecka 22+0 får kvinnan besked om vilken förlossningsklinik hon har fått plats på i Alltid öppet.

Vårdpersonal ser valet i Vårdportalen

Vårdpersonal ser kvinnans önskemål i Vårdportalen. På Vårdgivarguiden finns all information vårdpersonal behöver kopplat till förändringen. Bland annat finns en instruktion för hur vårdpersonal hittar informationen i Vårdportalen samt information om att andra rutiner gäller för vissa grupper (exempelvis kroniskt sjuka och de som inte behärskar svenska språket). Läs mer via länken nedan.

Barnmorskemottagningarna informerar de gravida

De gravida som berörs av förändringen kommer bland annat få information i samband med besök på barnmorskemottagningen. Mer information och instruktioner för de gravida finns på 1177.se:

Den gravida kvinnan behöver inte välja. Om hon inte aktivt väljer önskad förlossningsklinik kommer hon tilldelas en förlossningsklinik där det beräknas finnas plats då hon ska föda.