Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

De tre senaste veckorna har en pilot genomförts, med utvalda verksamheter i Södertälje, för att säkerställa att det nya IT-stödet Lifecare SP fungerar som det ska. Pilotperioden har fallit väl ut och breddinförandet kan ske enligt plan. WebCare försätts nu i läsläge vilket innebär att informationen i systemet fortfarande kommer att finnas tillgänglig att läsa men kan inte längre redigeras. I början av 2023 avvecklas WebCare helt.

Lifecare SP ska på sikt implementeras hos majoriteten av de aktörer som samverkar vid utskrivning från slutenvård och som har behov av ett IT-stöd för det arbetet. Införandet sker i olika etapper under 2022-2023.

Mer information om införandeprojektet och vilka verksamheter som ingår i de olika etapperna

Ett nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, Lifecare SP, införs i två etapper under 2022 och 2023.

Övergångsrutiner för verksamheter som ingår i den första etappens breddinförande

Webblänken för inloggning i Lifecare SP publiceras på driftsättningsdagen den 19 oktober

Det gamla IT-stödet WebCare kommer att försättas i läsläge i samband med driftsättningen av det nya IT-stödet