Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Nu finns en uppdaterad hälsodeklaration inför vaccination mot covid-19, säsongsinfluensa eller pneumokocker. Fördelen med en gemensam hälsodeklaration för de tre vaccinationerna är att vissa svar som registreras i Vaccinera följer med så att den som ska vaccinera sig slipper besvara samma fråga vid nästa vaccinationstillfälle.

Gemensam hälsodeklaration vid vaccination mot covid-19, influensa och pneumokocker.