Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har fattat följande beslut: 

  • att samlingssidan på Vårdgivarguiden ersätter nuvarande handbok (pdf),
  • att direktiv som publiceras på samlingssidan ska hörsammas av alla berörda verksamheter och deras medarbetare,
  • att blanketten ”Meddelande till bårhuset inför avlämning av avliden” (f.d. bårhusremiss extern/intern) ska användas när dödsfall fastställs. Blanketten ska vara helt ifylld och följa med avliden till bårhuset,
  • att foldern ”När någon avlidit ” ersätts med ett enklare informationsblad ”När du mist en närstående” som kan skrivas ut eller beställas.

Samlad information om omhändertagande av avlidna. Informationen på samlingssidan ersätter ”Handbok för omhändertagande av avlidna inom Region Stockholm”.

Ifyllningsbar blankett som ska fyllas i och lämnas till bårhuset inför avlämning av avliden. Uppdaterad 2022-09-26.

Informationsbladet ”Till dig som mist en närstående” ska lämnas vid fastställande av dödsfall. Det ersätter foldern ”När någon avlidit” som utgår helt och ska kasseras. Det nya informationsbladet finns att ladda ner för utskrift eller att beställa i en större upplaga.