Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Systemet heter Sjukresewebben och ska användas av alla vårdgivare som har avtal med Region Stockholm. Många funktioner som tidigare legat utanför det nuvarande sjukresesystemet lyfts in i Sjukresewebben för att underlätta handläggningen av sjukresetillstånd. Bland annat försvinner tillståndsformulären och tillstånden hanteras direkt i systemet.

För ökad informationssäkerhet kommer inloggningen i det nya systemet att ske med e-tjänstekort. Det innebär att du måste beställa ett e-tjänstekort om du inte har ett. Du måste även finnas i Elektroniska katalogen, EK.

I god tid före lansering av Sjukresewebben kommer det att finnas information på webbplatsen Sjukreseguiden. Där kommer du att kunna:

  • Titta på skärminspelningar av det nya systemet.
  • Läsa mer detaljerad information om vilka förändringar det nya systemet innebär för just dig
  • Ladda ner en manual till Sjukresewebben

Läs mer om E-tjänstekort och EK här:

Samlad information om eTjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

Katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Hur du gör för att uppdatera informationen och hur den sedan visas.