Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Affischer och flyers med rubrik ”Skydda dig mot covid-19” samt ”Vaccin skyddar” finns på flera olika språk och kan beställas till verksamheten. Här finns även sedan tidigare korta filmer som kan användas i exempelvis sociala kanaler eller på er webbplats. Allt material finns samlat på kommunikationsstödsidan.

Kommunikationsmaterial att använda på webbplats, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande covid-19.