Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som ska erbjudas vaccinering är män som har sex med män (MSM) (homo-, bi-, transpersoner) och som har många sexuella kontakter. Inom denna målgrupp är det personer som har ökad risk för att utveckla allvarlig sjukdom vid exposition för apkoppsvirus som erbjuds vaccin först.

Region Stockholm kommer därefter kunna erbjuda vaccination till MSM som lever med hiv eller som får förebyggande behandling (PrEP) mot hiv och som har många sexuella kontakter. Här är det individer som har haft en STI (Sexuellt överförbar sjukdom) senaste halvåret som prioriteras för vaccination.

Region Stockholm deltar i arbetet med att ta fram nationella riktlinjer som kommer vara vägledande framöver.

De som är aktuella för vaccination blir kontaktade via appen Alltid öppet med sms eller per telefon för att boka tid. Vaccinet är kostnadsfritt för patienten. Erbjudandet gäller bara dem som blir kontaktade av vården, man kan inte boka vaccination själv i nuläget.

- Region Stockholm har som mål att alla individer som riskerar att drabbas av apkoppor ska erbjudas vaccinering. I nuläget är vaccintillgången begränsad, så vi prioriterar utifrån medicinska behov och riktlinjer.  Men vi ser fram emot att kunna bredda erbjudandet till fler, så snart tillgången på vaccin är bättre, säger Elda Sparrelid chefläkare, Region Stockholm.

Vaccinationen ges också till personer som kommit i mycket nära kontakt med någon som insjuknat med apkoppor, för att förhindra insjuknande.

- Dessa individer blir kontaktade av den verksamhet som utför smittspårning. Man kan alltså inte själv boka tid för vaccination om man tror att man varit i kontakt med en smittad person, berättar Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare, Region Stockholm

- De som kontaktas av smittspårare erbjuds vaccination med en eller två doser, utifrån en medicinsk bedömning. Vaccinet är i dessa fall mest effektivt om det ges inom fyra dagar från smittotillfället, men kan i vissa fall ges upp till 14 dagar efteråt, säger Maria.

Vaccinet ges inte till personer som har utvecklat symtom på apkoppor.

De som har symtom som man tror beror på apkoppsvirus bör söka vård genom att ringa 1177.