Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Nu finns det en uppdaterad vägledning hur vårdgivare kan handlägga patienter i vårdinformationssystem och i vårdmöten, så att en patientsäker vård kan upprätthållas samtidigt som patientens personuppgifter förblir skyddade.

Vägledningen omfattar bland annat hur patienten ska identifiera sig, hur journalföringen ska göras och hur remisser, intyg, läkemedelsförskrivning och fakturering ska hanteras.

Regionen har också tagit fram generiskt informationsmaterial som kan användas för att dokumentera överenskommelsen mellan patient och vårdgivare och hur journalföring och annan kommunikation lämpligast ska ske, utifrån patientens hotbild.

Läs mer och ladda ner relevanta dokument här: