Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdateringarna gäller:

  • Information om vårdplats för exponerade patienter har lagts till i dokumentet.
  • Exponerade patienter ska även i fortsättningen vårdas i enkelrum under sju dagar.
  • Ledig plats i flerbäddssal bör inte beläggas under 7 dagar från senaste exponering.
  • Om någon av de exponerade patienterna får symtom ska hen vårdas i enkelrum med stängd dörr i minst 7 dagar.

Denna information låg tidigare hos Smittskydd Stockholm.

Instruktioner om skyddsutrustning och basala hygienrutiner för olika vårdmoment. Uppdaterad 21 april 2023.