Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Efter ett konstaterat mässlingsfall på ett av regionens akutsjukhus föregående vecka pågår nu en stor smittspårning. Index-patienten är smittad utomlands. Personal, medpatienter och anhöriga som kan ha exponerats för smitta har kontaktats för bedömning av om de är immuna mot mässling eller i behov av antingen vaccination eller immunglobulin. De har också fått information om hur de ska gå tillväga om de får symptom och att de bör kontakta vården innan de söker.

Smittskydd ber er vara uppmärksamma på patienter som söker med symtom på mässling: feber, hosta/snuva, konjunktivit och makulopapulöst utslag. Låt inte dessa patienter vistas i allmänna utrymmen. Vid misstanke om mässling, kontakta barn/infektionsjour på Karolinska Universitetssjukhuset, 08-123 700 00/08-123 800 00, samt smittskyddsläkaren, 08-123 143 00, under jourtid kopplas samtalet via Karolinskas växel.

Arbetsgivaren ansvarar för att arbetstagares immunitet mot mässling är säkerställd. Om du som medarbetare inom vården är osäker på om du är vaccinerad mot mässling rekommenderas du stämma av med din chef om hur du ska gå tillväga.

Länkar

Smittskydd Stockholms information om mässling (morbilli).

Smittskyddsläkarens riktlinjer för vårdgivare i Stockholms län.

Riktlinje för stöd vid bedömning av vaccinationsskydd hos medarbetare inom vården i Region Stockholm

Kontakt