Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vaccination mot säsongsinfluensan börjar 7 november

Vaccinationsperioden mot säsongsinfluensa pågår mellan den 7 november 2023 och fram till sista februari 2024. Personer i riskgrupper och de födda 1958 och tidigare rekommenderas vaccination och prioriteras under de två första veckorna. Därefter är det dags för vård- och omsorgspersonal som arbetar patientnära att vaccineras.

Informationsmöte för vaccinatörer 

Även i år bjuds vaccinatörer in till digitala informationsmöten inför vaccinationsstarten. Mötet hålls digitalt via Teams och kommer bland annat handla om influensanyheter, systemet Vaccinera, distribution, beställning och kommunikation. Länk skickas ut till alla anmälda ett par dagar före mötet.

Särskilda boenden för äldre

11 oktober klockan 13.00–15.00

Målgrupp är läkare och sjuksköterskor på SÄBO i Region Stockholm

Anmäl dig senast den 4 oktober.

Vårdcentraler

18 oktober klockan 13.00–16.00

Målgrupp är medarbetare på vårdcentraler i Region Stockholm

Anmäl dig senast den 11 oktober.

Vaccinationsmottagningar

26 oktober klockan 13.00–16.00

Målgrupp är privata vaccinatörer i Region Stockholm

Anmäl dig senast den 19 oktober.

Aktuella rekommendationer om vaccination mot säsongsinfluensa. Vaccinationskampanjen pågår från den 7 nov 2023 till den 29 feb 2024.

Höstens vaccination mot covid-19 planeras börja under oktober

I höst rekommenderas påfyllnadsdos av vaccination mot covid-19 för äldre personer samt från  18 år för personer som tillhör en riskgrupp. Vaccinationsinsatsen är under planering och beräknas starta i slutet av oktober. 

Aktuella rekommendationer om vaccination mot covid-19. Rekommendationerna gäller till den 29 februari 2024.

Vaccination mot pneumokocker kan erbjudas året runt 

Numera är vaccination mot pneumokocker kostnadsfritt året om för personer från 2 år som har vissa kroniska sjukdomar eller tillstånd samt för äldre, från 65 år.

Rekommendationer från Smittskydd Stockholm för pneumokockvaccinering av riskgrupper. Gäller barn från 2 års ålder och vuxna.