Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vårdgarantikansliet som tidigare väglett patienter har nu renodlat sin verksamhet till att enbart stötta vårdgivarna i att kunna erbjuda patienter vård inom tidsgränsen för vårdgarantin.

För att underlätta vårdgivarnas administration har det förtydligats att remissbekräftelse till remittent och patient kan skötas digitalt.

Vid remittering ska patientens önskemål beaktas och remiss ska inte automatiskt skickas till den vårdgivare som ligger närmast patientens bostad. I de fall väntetidsinformation finns tillgänglig bör denna vägas in i beslutet.

Läs mer vad som förändrats i och med uppdateringen och läs hela regelverket här:

Regler för remittering gällande vårdansvar, tidsgränser, egenanmälan och vad du ska informera patienten om när en remiss skrivs.