Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Riktlinjen för handläggning av misstänkt och verifierad vårdrelaterad legionellainfektion är reviderad.

Den nya versionen gäller all hälso- och sjukvård, tandvård samt boenden med kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar i Stockholms län.

Huvudsakliga ändringar

  • Tillämpningsområdet har utvidgats. Nu ingår öppenvård, tandvård och alla typer av boenden med kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar.
  • PM om preventiva åtgärder har placerats först i programmet.
  • All information om bakterien, infektionen och dess utbredning i Sverige finns nu samlat i stycket Bakgrund.
  • Definitioner av några begrepp har lagts till.
  • Tydliggörande angående spolning av tappställen.
    Tappställen som inte används minst var tredje dag ska genomspolas enligt lokalt upprättat schema. Varm- och kallvatten spolas då under minst tre minuter vardera. Detta är vård- och omsorgsverksamhetens ansvar.
  • Förtydligande angående innehåll i beställning av laboratorieanalys.
  • Verksamhetschefens roll i utredningsgruppen har förtydligats.
  • Förtydligande om kontaktvägar till Vårdhygien Stockholm för de verksamheter som inte har avtal om vårdhygienisk expertis.

Handlingsprogrammet