Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

I verktygslådan finns verktyg för den arbetsmetodik som ska användas i alla informatiska arbeten inom Region Stockholm och även de verktyg som är normerande för hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

I verktygslådan finns också länk till Lärtorgets grundläggande utbildningar i informatik, speciellt avsedda för icke-informatiker som ingår i olika informatiska projekt.

Verktygslådan är öppen för alla och nås på Vårdgivarguidens sida Verktygslåda för informatikarbete.