Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Avbrottet påverkar åtkomst till centrala IT system som Remiss och Svar (labbremisser, röntgenremisser), Milou, Inuti, Orbit med flera system. För mer information om vilka system som påverkas, kontakta din IT-organisation.

Merparten av systemen används övervägande dagtid men ett antal kritiska system används dygnet runt och påverkar verksamheten med avbrott på 3 timmar.

Om problem uppstår efter kl 05:00 den 16 februari, kontakta Servicedesk 08-123 777 77