Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Beställningsstoppet den 1 april – 10 maj påverkar den som vill beställa ett ordinarie e-tjänstekort. Stoppet påverkar också den som behöver ett reservkort under tiden 8 - 10 maj.

Alla befintliga e-tjänstekort som utfärdats i Region Stockholm kommer att fungera som vanligt tills kortets giltighetstid går ut.

Som chef behöver du säkerställa att nya kort skyndsamt beställs till medarbetare som behöver nya kort under beställningsstoppet. Kom också ihåg att beställa kort för eventuella nyanställda medarbetare.  

Beställningsstoppet beror på en nationell ändring i bakomliggande system.

Läs mer om beställningsstoppet här