Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Antalet fall av covid-19 i regionen har minskat sedan årsskiftet och därför beslutas om en lättnad i rekommendationen om source control.

Från och med 8 februari rekommenderas source control nivå 1, det vill säga kirurgiskt munskydd IIR vid patientnära arbete (inom 2 meter), endast inom

  • hälso- och sjukvård, prehospital vård och tandvård där patienter med hög risk för allvarlig sjukdom i covid-19 vårdas, till exempel geriatrik och mottagning för immunsupprimerade
  • SÄBO samt övrig kommunal vård och omsorg om bekräftad covid-19 finns på omsorgstagarens boende. Inom hemtjänst finns ingen allmän rekommendation om source control. 

Det finns ingen allmän rekommendation om source control för patienter och besökare/medföljande.

Varje verksamhet kan utifrån egen riskbedömning göra anpassningar i source control.

Vid misstänkt smittspridning på enheten, kontakta Vårdhygien Stockholm och/eller Smittskydd Stockholm. Source control enligt nivå 2-3 rekommenderas.

Personlig skyddsutrustning används som tidigare vid misstänkt eller bekräftad covid-19.

Mer information om olika nivåer av source control finns i det omarbetade dokumentet nedan.

Dokumentet beskriver Region Stockholms olika nivåer av source control inom vård och omsorg.

Mer om covid-19

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande covid-19.