Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Nu anordnas tre olika informationsträffar angående "Vägledning för vårdhygieniskt arbete" som utarbetats av Nationell arbetsgrupp för vårdhygien. Vägledningen visar hur svensk vård och omsorg kan uppfylla de krav som berör det vårdhygieniska området i de befintliga författningar som rör hälso- och sjukvården, och i delar även omsorgen.

Den beskriver också förutsättningar och aktiviteter för huvudmän, vårdgivare, verksamhetschefer, enhetschefer och medarbetare inom de åtta områden som WHO har identifierat som nödvändiga för ett framgångsrikt och långsiktigt vårdhygieniskt arbete.