Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Antalet rapporterade fall av covid-19 och antalet inneliggande patienter med covid-19 har gått ned senaste veckorna. Folkhälsomyndigheten ändrar från och med 15 februari provtagningsindikationen för covid-19.

Därmed upphör också regionens rekommendation till personal med symtom förenliga med covid-19 att provta sig. Den utlämning av provtagningskit som finns vid några sjukhus kommer att tas bort och möjligheten att beställa hemtest via Alltid öppet försvinner.

Fortsättningsvis gäller samma rekommendation till vård- och omsorgspersonal som till allmänheten, dvs stanna hemma om du är sjuk med symtom som kan bero på covid-19. Det är viktigt att följa rekommendationen för att förebygga smittspridning inom vård och omsorg.

Möjligheten till PCR-test i hemmet för patienter med medicinsk indikation upphör också från och med 15 februari. Enstaka prover per vecka har beställts och det går tyvärr inte att upprätthålla det provflödet längre.

I samband med detta uppdateras aktuella sidor och dokument på Vårdgivarguiden och 1177.

Samlingssida för regionens information om coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande covid-19.

Regionala riktlinjer för provtagning vid covid-19.

Regionala rekommendationer för provtagning gällande SARS-CoV2. Uppdaterad 15 februari 2023.