Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Antalet fall av covid-19 har minskat i region Stockholm den senaste tiden. Vaccinet skyddar bra mot svår sjukdom och död, vaccinationstäckningen är hög och de allra flesta som smittas av covid-19 får en lindrig sjukdomsbild. Mot bakgrund av detta upphör därför rekommendationen om screening för covid-19 med PCR av asymtomatiska personer som flyttar in till SÄBO, eller som kommer åter till SÄBO från ett vårdtillfälle, från och med 2 februari.

Provtagning (PCR) av omsorgstagare på SÄBO med symtom förenliga med covid-19 rekommenderas fortsätta som tidigare.

Dokument och riktlinjer på Vårdgivarguiden är under uppdatering.