Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Den statliga ersättningen för covid-19-provtagningen upphörde den 31 december och regionerna bär nu dessa kostnader.  Från och med den 1:a februari kommer dessa kostnader att belasta beställande enhet, enligt ordinarie faktureringsrutiner för laboratorietjänster. Kostnader för provtagning av boende på SÄBO för äldre samt vård- och omsorgspersonal ersätts centralt av hälso- och sjukvårdsförvaltningen fram till och med april 2023. Rekommendationerna om principer för provtagning och val av analysmetod är uppdaterade och förtydligade, men är i princip oförändrade.

SLSO:s smittspårningsteam kommer finnas kvar så länge personalprovtagningen kvarstår. De kontaktar personal som testats positivt för covid-19. 

Samlingssida för regionens information om coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande det nya coronaviruset.

Regionala riktlinjer för provtagning vid covid-19.

Regionala rekommendationer för provtagning gällande SARS-CoV2. Uppdaterad den 15 december 2022.

Tabell som visar vilken analysmetod som ska väljas beroende på vårdform. Uppdaterad den 15 december 2022.