Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det går bra att som tidigare beställa hemtest i appen Alltid öppet vid symtom förenliga med covid-19. Välj det alternativ som passar bäst.

Läs mer här:

Om provtagning för covid-19 för alla medarbetare inom hälso- och sjukvård i Region Stockholm och alla medarbetare inom äldreomsorgen.