Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

För de flesta ger grundvaccination med två doser och en påfyllnadsdos ett tillräckligt skydd mot allvarlig sjukdom i covid-19.

Vissa grupper rekommenderas ytterligare påfyllnadsdoser från och med 1 mars. Personer som är 80 år och äldre samt personer som bor på särskilda boende för äldre (SÄBO) rekommenderas två påfyllnadsdoser per år, en på våren och en på hösten, med minst sex månaders intervall. Personer som är 65-79 år samt yngre personer med medicinska riskfaktorer rekommenderas att vaccinera sig med en påfyllnadsdos hösten 2023. Gruppen kommer också att erbjudas en dos under våren även om det inte är en uttrycklig rekommendation. 

De nya påfyllnadsdoserna erbjuds med start den 1 mars och det ska ha gått 6 månader sedan föregående dos. All vaccination bokas som vanligt via appen Alltid öppet eller telefonbokningen och det går också bra att uppsöka en vaccinationsmottagning med drop-in mottagning. 

Personer med en sjukdom eller behandling som innebär att de behöver tätare intervall mellan doserna får ett individuellt vaccinationsschema av sin behandlande läkare. Vaccinationen sker på den behandlande mottagningen eller så skickas remiss till vårdcentralen som genomför vaccinationen. 

Invånare som inte vaccinerat sig alls eller har tagit färre än tre doser har ett stående erbjudande att få dessa vaccinationer.  I det fall Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer kan också regionens vaccinationserbjudande ändras.