Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Tilläggsuppdraget för sammanhållen vårdkedja inom graviditet, förlossning och eftervård baseras på Karolinska Universitetssjukhusets projekt ”Min barnmorska”. Vårdgivare som har detta tilläggsuppdrag ska erbjuda den gravida kvinnan en sammanhållen vårdkedja med hjälp av ett team av barnmorskor som följer den gravida. Samtliga vårdgivare som är godkända för basuppdraget inom vårdval Förlossning kan ansöka om tilläggsuppdraget.

Höjd ersättning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att höja ersättningen för tilläggsuppdraget Sammanhållen vårdkedja från 7 400 kr till 14 200 kr per förlossning. Ersättningshöjningen bedöms leda till att fler gravida erbjuds samma team av barnmorskor under hela graviditeten och under förlossningen samt eftervården. Med en höjd ersättning är förhoppningen att fler kliniker väljer att ansöka om tilläggsuppdraget.

Gravida som tillhör en definierad målgrupp kommer erbjudas tillgång till vårdformen sammanhållen vårdkedja. Vägledande för hur målgruppen formulerats har varit hälso- och sjukvårdslagen som föreskriver att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har även beslutat att ersättningen för tilläggsuppdraget Hemförlossning höjs från 27 624 kr till 28 614 kr per förlossning.

De nya ersättningarna gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2023.