Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Från 1 januari 2023 sker ingen provtagning i slutenvården vid utskrivning till SÄBO. Provtagning för covid-19 (PCR) sker istället när omsorgstagaren skrivs in på SÄBO.

Regionala rekommendationer för provtagning gällande SARS-CoV2. Uppdaterad den 15 december 2022.

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande det nya coronaviruset.