Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Världshepatitdagen uppmärksammar virushepatiternas påverkan på folkhälsan. Det är främst hepatit B och C som orsakar de ca 1 miljoner dödsfallen globalt i hepatit varje år. Hepatit B och C kallas för ”tysta” infektioner eftersom de inte ger symtom förrän levern påverkats allvarligt. WHO har satt målet att viral hepatit ska elimineras som hot mot folkhälsan till år 2030. Det finns också en nationell plan för eliminering av hepatit C i Sverige.  

Hepatit C kan botas med en enkel tablettbehandling under 8-12 veckor.

Vid kronisk hepatit B är det angeläget att gå på regelbundna kontroller och vid behov få behandling för att förebygga skrumplever eller levercancer.

Hepatit B vaccination erbjuds alla barn i Stockholm sedan 2013 och erbjuds även kostnadsfritt till personer som injicerar droger och män som har sex med män.  

Det är angeläget att vården testar ännu fler personer för hepatit B och C och remitterar dem som har en kronisk hepatit till behandling. På Smittskydd Stockholms sjukdomssidor finns mer information om vilka som bör testas och vad man ska göra vid positivt provsvar.

Mer läsning 

Nationella planen för eliminering av hepatit C:

Smittskydd Stockholms sjukdomssidor om hepatit B och C:

Smittskydd Stockholms information om hepatit B.

Smittskydd Stockholms information om hepatit C.