Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det epidemiologiska läget för covid-19 i region Stockholm bedöms stabilt. Covid-19 är en luftvägsinfektion som kommer att finnas kvar i vårt samhälle och likt andra luftvägsinfektioner orsaka smittspridning under perioder. Vaccin och sjukdomens utveckling hittills har medfört att färre blir allvarligt sjuka och rekommendationerna har successivt anpassats.

Från och med 1 juni tas den allmänna rekommendationen om source control, det vill säga kirurgiskt munskydd IIR, bort för medarbetare i vård och omsorg i Region Stockholm. Varje verksamhet kan dock utifrån egen riskbedömning själv göra anpassningar, till exempel välja att använda source control.

Det finns inte heller någon allmän rekommendation om source control för patienter och besökare/medföljande.

Det är fortsatt viktigt att stanna hemma om du är sjuk med symtom som kan bero på covid 19. Det gäller även om du är vaccinerad eller har haft covid-19 tidigare. Stanna hemma tills du känner dig frisk.

Länkar

Rekommendation för source control i Region Stockholm, gäller från och med 1 juni 2023.

Dokumentet beskriver Region Stockholms olika nivåer av source control inom vård och omsorg.

Kontakt

Här hittar du namn, telefon samt e-post till den hygiensjuksköterska och hygienläkare som är ansvarig för ditt verksamhetsområde.