Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vaccination mot säsongsinfluensan börjar 7 november

Vaccinationsperioden mot säsongsinfluensa pågår mellan den 7 november 2023 och fram till sista februari 2024. Personer i riskgrupper och de födda 1958 och tidigare rekommenderas vaccination och prioriteras under de två första veckorna. Därefter är det dags för vård- och omsorgspersonal som arbetar patientnära att vaccineras.

Informationsmöte för vaccinatörer  

Även i år bjuds vaccinatörer in till digitala informationsmöten inför vaccinationsstarten. Boka in mötestiden i kalendern redan nu.

Särskilda boenden för äldre
11 oktober klockan 13:00-15:00

Vårdcentraler
18 oktober klockan 13:00-16:00

Vaccinationsmottagningar
26 oktober klockan 13:00-16:00

Obs! Anmälan till webbinarierna är inte öppen än. 

Samlad information om säsongsinfluensan och den årliga vaccinationskampanjen.

Höstens vaccination mot covid-19 planeras börja under oktober

I höst rekommenderas påfyllnadsdos av vaccination mot covid-19 för personer som är 50 år och äldre samt till personer 18 år och äldre som tillhör en riskgrupp. Vaccinationsinsatsen är under planering och beräknas starta i oktober.  

Samlad information för vaccinatörer om vaccination mot covid-19.

Vaccination mot pneumokocker kan erbjudas året runt  

Numera är vaccination mot pneumokocker kostnadsfritt året om för personer från 2 år som har vissa kroniska sjukdomar eller tillstånd samt för äldre, från 65 år.

Rekommendationer från Smittskydd Stockholm för pneumokockvaccinering av riskgrupper. Gäller barn från 2 års ålder och vuxna.

Mer information inför höstens vaccinationer kommer efter sommaren.