Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Upphandlingen har omfattat åtta områden och anbud har kunnat lämnas på ett eller flera områden. Varje område har utvärderats separat. Nedan listas respektive leverantör för de olika områdena.

  • Område 1 Innerstaden – Aleris Närsjukvård AB
  • Område 2 Söderort – Aleris Närsjukvård AB
  • Område 3 Västerort – Aleris Närsjukvård AB
  • Område 4 Sydväst – Capio Hemsjukvård AB
  • Område 5 Sydost – Vara Vård och Fastighet AB
  • Område 6 Nacka-Värmdö – Vara Vård och Fastighet AB
  • Område 7 Nordväst – Aleris Närsjukvård AB
  • Område 8 Nordost – Aleris Närsjukvård AB

Avtalstiden löper från den 1 maj 2024 till den 30 april 2028 med möjlighet till förlängning upp till fyra år. Hälso- och sjukvårdsdirektören får nu i uppdrag att teckna avtal med antagna leverantörer.

Hälso- och sjukvårdsinsatser inom ramen för detta uppdrag ges oftast av undersköterska, sjuksköterska eller distriktssköterska. Patientens hemmiljö ska respekteras och en anpassning av vården ska ske utifrån patientens enskilda förutsättningar. Uppdragen initieras via vårdgivare som har uppdrag för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård samt efter kontakt från 1177, sjukhus, närakut, jourläkare eller 112.