Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Målgruppen för läkemedelsbehandlingen är män som har sex med män (MSM) och som har ett uttalat riskbeteende. Uppdraget kommer att starta efter halvårsskiftet 2023 och regleras genom ett sidouppdrag till befintligt vårdavtal med Karolinska Universitets-sjukhuset.

I Region Stockholm har PrEP erbjudits sedan 2018 på Venhälsan, Södersjukhuset. Venhälsan har  signalerat att en kösituation uppstått då behovet visat sig vara större är vad man uppskattat tidigare. I april i år stod drygt 500 personer i kö till bedömning för att kunna få behandling med PrEP.

 I den senaste uppdateringen av de svenska PrEP-riktlinjerna rekommenderas att ”förskrivning och uppföljning bör ske av, eller i nära samarbete med, Infektionsklinik och/eller STI-mottagning”.

Mot denna bakgrund ges Karolinska Universitetssjukhuset uppdraget att erbjuda PrEP behandling. Målgruppen ska vara densamma som inom ramen för Venhälsans verksamhet.