Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Specifika rekommendationer om vaccinationsskydd mot ett flertal sjukdomar inklusive mässling finns för medarbetare och studenter i vården, dels för att minska risken att smitta förs vidare till patienter, dels för att minska risken att medarbetaren själv blir smittad i arbetet. Arbetsgivaren har ansvar för att det görs en bedömning av medarbetarens vaccinationsskydd samt att kompletterande vaccinationer erbjuds kostnadsfritt t.ex. vid nyanställning eller byte av arbetsuppgifter. För studenter har huvudman för utbildningen motsvarande ansvar.

Vaccin som kan bli aktuella är de som skyddar mot säsongsinfluensa, mässling, röda hund, hepatit B, vattkoppor och difteri. Behovet avgörs av bl.a. arbetsuppgifter, tidigare vaccinationsstatus och genomgångna sjukdomar.

Riktlinje för stöd vid bedömning av vaccinationsskydd hos medarbetare inom vården i Region Stockholm

Ska användas vid anställning respektive vårdtagarnära lärande inom vården i Region Stockholm och i vårdverksamheter som har avtal med Region Stockholm.

Kontakt