Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det beställnings- och utfärdandestopp för e-tjänstekort som var planerat till april–maj senareläggs till efter sommaren. Anledningen är att Inera har flyttat fram det nationella införandet, vilket påverkar Region Stockholms tidplan.

Så snart det finns en ny tidplan kommer information att gå ut.

Under en period efter sommaren 2023 kommer det inte gå att beställa några ordinarie e-tjänstekort. Stoppet beror på en nationell ändring i bakomliggande system.