Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Den nationella läkemedelslistan bygger på en ny lag och en ny databas, dit alla vårdgivares journalsystem ska vara anslutna. Varje vårdgivare ansvarar för att ha journalsystem som uppfyller lagens intentioner till den 1 december 2025. Region Stockholm ansluter TakeCare till NLL tillsammans med Region Gotland. Efter anslutningen kommer journalsystemet TakeCare att visa alla förskrivningar som en patient har, oavsett vilket journalsystem som använts för förskrivningen och oavsett vilket apotek som sedan har lämnat ut läkemedlet. Det gäller även förskrivningar som är gjorda i Pascal.

- Vår ambition har hela tiden varit att erbjuda läsåtkomst till informationen så snart det går. Då har alla i vården en möjlighet att se patientens alla läkemedel som förskrivits på recept. Jag hoppas att vi kan börja använda NLL i våra verksamheter redan mot slutet av 2023. Utifrån det nya riksdagsbeslutet kan vi nu göra en mer rimlig tidsplan för vår egen anslutning, säger Magnus Thyberg, styrgruppsordförande för projektet TakeCare-anslutning till NLL.

Tjänsten Nationella läkemedelslistan, NLL, är en samlad recepttjänst, och ett välkommet stöd för den som förskriver läkemedel. Förskrivning och ordination sker som vanligt i TakeCare. Lagen om nationell läkemedelslista gäller även tandvård, och både vuxen- och barntandvård.

I Region Stockholm och Region Gotland ansluts TakeCare med läsåtkomst till den nationella informationen.

Fakta om Nationella läkemedelslistan (NLL)

  • Patienten ska lämna sitt samtycke till att informationen i NLL får visas för den som förskriver.
  • E-hälsomyndigheten ansvarar för den nationella läkemedelslistann.

Nationell läkemedelslista ger hälso- och sjukvård, apotek och patient samma bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel.